S.Albayrak Anasayfa Kategoriler

Chapter 9
Aymelek Özer

 9.1 Alman Tank Problemi
 9.2 Reductionism vs Bootstrap
 9.3 Çok güldük başımıza bi iş gelmesin...
 9.4 Güvenin Evrimi!
 9.5 MIT’nin 1870 yılındaki giriş sınavı
 9.6 Halka erişimi açık nükleer reaktör tasarımları